Foton

Öring på 5 kg fångad av Erik Johansson strax utanför granen

Ulrika Olson, 4,41kg

premiärdagen 2015

Marcus Ingvarsson med en id på 2kg

Gustav Hammarström, 2,2kg premiärdagen 2015

Johny Gustavsson 

Havsöring på 4,66kg, 2016

Christer Hägg, premiärdagen 2015

Marcus Ingvarsson

Christer Hägg

Premiärdagen 2016

Christer Hägg, premiärdagen 2015

Hugo Sebyhed Regnbåge 6,12 kg Permiärdagen 2016

Christer Hägg

Premiärdagen 2016