2015

(Å) = återsatt

(N) = nystigen

(F) = fettfeneklippt

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Klockan

Datum

Temp.

Redskap

Gustav Hammarström

öring

hane

2,3kg

Nedan bron

60

07:30

14/2


Rapala

Jim Carlsson

öring

hona

2,9kg

Nedan bron


08:00

-


Rapala(Å)

Niclas Öcking

öring


ca 1kg

Ovan bron

40

09:15

-


Rapla(Å)

Bo Johansson

öring

hane

ca 1,7kg

Alarna

55

08:15

-


Rapala(Å)

Ulrika Olson

öring

hona

4,41kg

Trädgården

75

09:45

-


Sked/spinn

Peter Nilsson

öring

hona

ca 2kg

S-böjen

58

08:20

-


Rapala(Å)

Patrik Aronsson

öring

hona

3,19kg

Maden

70

08:30

-


Rapala

Christer Hägg

öringKällängen

50

10:45

-


Fluga(Å)(N)

Alvar Evaldsson

öring


0,5kg

Nedan bron

25

09:50

-


Rapala(Å)

Michael Carlsson

öring

hona


Granen

62

11:00

-


Rapala(Å)

Daniel Olström

öring

hane

3,5kg

Maden

74

11:30

-


Rapala

Tommy Karlsson

öringNedan bron

45

12:00

-


Rapala(Å) blank

Sven Wende

öring


1kg

Bron

45

12:00

-


Rapala(Å)

Stefan Johansson

öring


1kg

Nedan Bron

45

12:30

-


Wobbler(Å)

Bo Johansson

öring


1kg

Brudhoppet

45

14:00

-


Wobbler(Å)

Christer Hägg

öringNedan bron

58

10:00

15/2


Fluga(Å)

Jonas Berglund

öring


0,9kg

Binga

40

15:15

-


Rapala(Å)

Jonas Berglund

öring


3,2kg

Binga

63

08:45

18/2


Kuusamo wobbler

Peter Karlsson

öringNedan bron

51

13:45

-


Fluga(Å)(N)

Anthony Mohlin

öringBron Binga

40

10:50

19/2


Fluga)Å)

Fredrik Bjernehed

öring

hona

2,5

Brudhoppet

68

15:00

20/2


Rapala(Å)

Jim Carlsson

öring


ca 2kg

Brudhoppet


08:30

21/2


Sked(Å)

Peter Nilsson

öring

hona

2,5kg

Nedan brudhoppet

63

11:15

-


Rapala

Henrik Flink

öringOvan bron

35

12:30

-


Toby(Å)

Bo Johansson

öring


ca 1kg

Alarna


14:00

-


Rapala(Å)

Henrik Schwartz

gädda


4,2kg

Norr om bron

82

07:15

22/2


Rapala

Martin Johansson

öring


2kg

Spakenör

65

14:00

-


Rapala(Å)

Bo Johansson

öring


3,910kg

Spakenör

74

12:30

-


Rapala(Å)

Peter Karlsson

öring

hona

ca 1,5kg

Trädgården

62

15:15

-


Fluga(Å)

Jan Rundberg

öring

hane


Ekarna

55

14:30

-


Fluga(Å)

Patrik Aronsson

öring

hane

4.900 kg

Brudhoppet

78

16:30

25/2


Wobler

JH

öringBrudhoppet

60


27/2


Fluga(Å)

JH

öringKällängen

40


28/2


Fluga(Å)

JH

öringKällängen

50


-


Fluga(Å)

JH

öringOvan källängen

40


1/3


Fluga(Å)

Peter Karlsson

öring

hona


Trädgården

66

14:30

-


Fluga(Å)

David Ohlsson

gädda


7,5

Stora binga

80

15:45

-


Wobbler(Å)

Jan Rundberg

Regnbåge

hane

3,5

Ekarna

68

14:15

3/3


Fluga

Jan Rundberg

öring

hona

6,8

Ovan bron

89

15:05

4/3


Fluga

Fredrik Sandgren

öring


ca 1kg

Brudhoppet


14:30

-


Wobbler(Å)

Bo Johansson

öring


2,160

Alarna

60


5/3


Wobbler(Å)

Bo Johansson

öring


ca 1kg

Bron

Wobbler(Å)

Jonas Berglund

öring

hane

1,65kg

Alarna

55

09:15

7/3


Rapala(Å)

Peter Andersson

öring


0,6

Alarna

40

09:05

-


Rapala(Å)

Ola Sennefjord

öring

hona


Kraftverket

55

11:20

-


Rapala(Å)

Ola Sennefjord

öring

hona

ca 5kg

Maden

78

12:25

-


Rapala(Å)

Peter Nilsson

öring

hona

2,7

Spakenör

66

12:00

-


Rapala

Bo Johansson

öring

hona

3.030

Maden

69

07:30

8/3


Rapala(Å)

Johan Wallander

öring

hona


Kyrkhålan

75

17:00

12/3


Fluga(Å)

Tobias Lindeborg

öring

hona

1,97

Nedan bron

59

14:20

13/3


Rapala(Å)

Lars Svensson

gädda


3,3

Brudhoppet


12:50

14/3


Rapala(Å)

Conny Toft

öringNedan bron

60

08:00

-


Fluga/Å)(N)

U Olsen

öringKällängen

65

13:45

15/3


Fluga(Å)

Samuel W

öring


ca 2

Ovan bro

60

17:30

17/3


Rapala(Å)

David Ohlsson

gädda


4,0

Lilla Binga


08:00

18/3


Spinn(Å)

Bo Johansson

öring


ca2,5

Maden

70

17:30

19/3


Spinn(Å)

S Wende

öring
60

09:30

22/3


Spinn(Å)

Johny Gustavsson

gädda


2,5

Lilla Binga


08:00

28/3


Spinn(Å)

Johny Gustavsson

gädda


3,5

Lilla Binga


-

-


Spinn(Å)

Johny Gustavsson

gädda


2,5

Lilla Binga


-

-


Spinn(Å)

Isac Lönnqvist

gädda


7,0

Lilla Binga


12:00

-


Spinn(Å)

Robin Karlsson

gädda


6,75


96

11:20

3/4


Jerk

Jens

öring


2,9

Mynningen

Wobbler

Johny G

gädda


2,8

Mynningen


15:00

9/4


Spinn(Å)

Johny G

gädda


3

Mynningen


17:00

-


Spinn(Å)

Peter W

gädda


2,9

Stora Binga


09:30

12/4


Spinn(Å)

Hugo S

gädda


5,9

Brudhoppet

100

06:30

13/4


Fluga(Å)

Peter Holgersson

öring

hane

4,8

Brudhoppet

80

07:09

22/4


Toby silver

Jessica L

gädda


3

Stora Binga


18:00

2/5


Spinn

Mattias K

gädda


7,9

Nedan Bron


20:30

7/5


Pig shot

Mattias K

gädda


6,1

Binga


21:00

9/5


Pig shot

Sebbe Engman

abbore


1,2

Mynningen


13:15

10/5

11

Spinn/vicke (Å)