2022

Nr

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Klockan

Datum

Temp

Redskap

1

Timmy Nyström

öring

hona


källängen

55

07:45

5/2


Fluga

2

Jan Rundberg

öring

hona

3,5

övre sträckan

72

07:50

5/2


Fluga

3

E Sandgren

öring

hona


nedan bron

ca 50

07:50

5/2


Rapala

4

Gustav Hammarström

öring

hane

0,7

ovan bron

ca 40

08:30

5/2


Rapala (Å)

5

Gustav Hammarström

öring

hane

0,5

ovan bron

ca 40

09:00

5/2


Rapala (Å)

6

Bengt Gustafsson

öringnedströms E22

71


5/2


Sked

7

John Eliasson

öring


1,3

Brudhoppet

61

12:00

5/2


Rapala

8

Gustav Hammarström

öring

hona

0,5

ovan bron

45

12:20

5/2


Rapala (Å)

9

Annelie Hammarström

öring


2,4

ovan bron

58

12:10

5/2


Rapala (Å)

10

Samuel Wolder

öring


0,8

ovan bron

ca 45

08:00

5/2


Rapala (Å)

11

Tobias Lindeborg

öring


1,51

Brudhoppet

58

10:30

5/2


Genomlöpare (Å)

12

Miilo Carlsson

öring

hane

1,8

ovan Brudhoppet

57

13:50

5/2


Rapala (Å)

13

Samuel Wolder

öring


2,5

nedan bron

67

10:00

6/2


Rapala (Å)

14

Dan Söderström

öring

hona

4,3

Maden

76

11:00

6/2

+0,5

Rapala (Å)

15

Tobias Lindeborg

öring


1,49

Brudhoppet

58

13:00

6/2


Genomlöpare (Å)

16

Dan Söderström

öring

hane

1,5

Alarna

52

13:00

8/2

+1

Rapala (Å)

17

Peter Holgersson

gädda

hona

5,5

nedan bron

90

17:20

8/2

+1

Toby (Å)

18

Dan Söderström

öring

hona

3,2

Kyrknacken

65

13:45

11/2

+1

Rapala (Å)

19

Henrik Vikehamn

öring

hane

2,28

Brudhoppet

64

10:00

12/2


Plåt (Å)

20

Arvid Jansson

öring

hane

1,5

Källängen

52

15:30

12/2


Fluga (Å)

21

Peter Nilsson

öring

hane

4,05

ovan Brudhoppet

75

08:10

13/2


Rapala

22

Bengt Gustafsson

öring

hona

3,2

Maden

71

09:30

13/2


sked

23

Ola Sennefjord

öring

hona


Källängen

ca 65

14:40

13/2


tubfluga

24

Tobias Ekvall

öring


2,38

nedre bron

61

15:40

9/2


vobbler

25

Emma Andersson

öring


ca 1

ovan bron

ca 50

08:25

11/2


vobbler

26

Emma Andersson

öring


ca 1

ovan bron

ca 50

15:00

11/2


skeddrag

27

Andris Lapsa

öring


1,66

Källängen

57

16:00

15/2

+5

Rapala

28

Dan Söderström

öring

hona

4,0

Brudhoppet

70

10:20

16/2

+2

Rapala (Å)

29

Kenneth Persson

öring

hona


ovan Spakenör

48

14:00

11/2


Gladsax (Å)

30

Andris Lapsa

öringnedan bron

50

12:00

18/2

+5

Rapala (Å)

31

Jim Carlsson

öring


2,47

Alarna

63

17:20

19/2


Rapala (Å)

32

Johan Wallander

öringnedan bron

60

11:00

25/2


fluga (Å)

33

Peter Nilsson

öring

hona

2,62

nedan nya bron

67

09:00

26/2


Rapala (Å)

34

Anders Ahlqvist

öring


0,5

ovan bron


17:00

3/3


Rapala (Å) (N)

35

Anders Ahlqvist

öring


1

ovan bron


17:30

3/3


Rapala (Å) (N)

36

Peter Nilsson

öring

hona

2,6

nedan nya bron

66

08:45

6/3


Rapala (Å)

37

Peter Nilsson

öring

hona


Källängen

ca 50

11:30

7/3


Rapala (Å)

38

Gustav Hammarström

öring

hane

ca 1

nedan bron

ca 45

13:45

8/3


Rapala (Å) (N)

39

Dan Söderström

öring

hona

0,8

nedan bron

43

11:00

9/3


Toby (Å) (N)

40

Gustav Hammarström

öring

hona

1

nedan bron

45

14:05

15/3


Rapala (Å)

(Å) = återsatt

(N) = nystigen

(F) = fettfeneklippt