2014

(Å) = återsatt

(N) = nystigen

(F) = fettfeneklippt

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Klocka

Datum

Temp.

Redskap

Ola Sennefjord

öring

-

ca 1kg

Turbinrännan

40cm

06:35

15/2


Toby(Å)

Rickard Hallberg

öring

hon

2,5 kg

Ovan fallet

65cm

07:30

-


Rapala

Peter Karlsson

öring

hon


Källängen

ca 40cm

08:00

-


Fluga(Å)

Peter Karlsson

öring

han


Källängen

ca 50cm

08:15

-


Fluga(Å)

Ernad Alic

öring

han

ca 3kg

Ekarna

67cm

09:15

-


Toby(Å)

Ernad Alic

öring

hon


Ekarna

47cm

09:00

-


Toby(Å)

Sven Wende

öring

hon

ca 2kg

Maden


09:00

-


Rapala(Å)

Jim Carlsson

öring

hon


Nedan bron

ca 55cm

08:00

-


Rapala(Å)

Tommy Karlsson

öring

hon


Ekarna

60cm


-


Rapala(Å)

Ernad Alic

öring

hon


Ekaran

53cm

10:30

-


Toby(Å)

Micael Carlsson

bäcköringEkarna

40cm

09:15

-


Spinnfluga(Å)

Micael Carlsson

öring

hon


Ekarna

50cm

09:45

-


Spinnfluga(Å)

Micael Carlsson

öring

han


Alarna

63cm

10:15

-


Spinnfluga

Peter Nilsson

öring

hon

ca 2,3kg

Brudhoppet

62cm

07:45

-


Rapala

Peter Nilsson

öring

hon


Kraftverket

53cm

08:30

-


Rapala(Å)

Peter Nilsson

öring

hon


S-böjen

58cm

09:20

-


Rapala(Å)

Peter Nilsson

öring

hon


Källängen

50cm

10:00

-


Rapala(Å)

Bobbo Johansson

öring

hon

ca 1,5kg

Alarna


10:30

-


Rapala(Å)

Pierre S

öring

hon


Alarna


10:45

-


Rapala(Å)

Tommy Karlsson

öring

han


Nedan bron

50cm


-


Rapala(Å)

Dan Söderström

öring

hon

1kg

Ovan brudhoppet

48cm

10:30

-


Rapala(Å)

Tobias Lindeborg

öring


2,89kg


66cm

10:50

-


Rapala

Robin Lundin

öringOvan bron

22cm

12:00

-


Rapala(Å)

Henrik Flink

gädda


ca 6kg

Nedan bron


10:30

-


Toby(Å)

Tommy Karlsson

öring

han

ca 4kg

Ovan bron

ca 70cm

13:00

-


Rapala(Å)

Sven Wende

öring

hon

ca 1,5kg

Nedan Bron


11:30

-


Rapala(Å)

Jonathan S

öring

hon

ca 4kg

Trädgården


12:15

-


Rapala(Å)

Henrik Flink

öringEkarna

45cm

15:00

-


Rapala(Å)

Christer Hägg

öringKällängen

50cm

09:30

-


Fluga(Å)

Ernad Alic

öringekarna

40cm

09:00

16/2Stefan Johansson

öring
55cm

09:00

-


Spinn(Å)

Patrik Aronsson

öring


ca 1,8kg

Maden

61cm

09:25

-


Rapala

Patrik Aronsson

öring


ca 1,8kg

Maden


09:35

-


Rapala(Å)

Peter West

öring


2,2kg

Pumphuset

62cm

08:35

-


Spinn(Å)

Bobbo

öring


ca 1kg

Alarna


09:00

-


Spinn(Å)

Bobbo

öring


ca 1kg

Alarna


09:40

-


Spinn(Å)

Bobbo

öring


3,240kg

Brudhoppet

67cm

09:30

-


Spinn

Ernad Alic

öring


4kg

Ovan bron

79cm


-


Toby

Jerry Johansson

öring

han

5kg

Ovan bron

70cm

10:50

-


Toby(Å)

Sven Wende

öring

hon

2kg

Ekarna


09:30

-


Rapala(Å)

Bobbo

regnbåge


3,660

Pumphuset

71cm

10:00

-


Rapala

Dan Söderström

öring

hon

ca 2kg

Maden

62cm

12:00

-


Trumf(Å)

Dan Söderström

öring

hon

ca 2kg

Nedan Brudhopet

59cm

13:15

-


Toby(Å)

Tobias Lindeborg

öring


1,650kg

Övre maden

57cm

12:00

-


Wobbler(Å)

Tobias Lindeborg

öring


1,610kg

Övre maden

56cm

12:30

-


Wobbler(Å)

Nicklas Öckling

öring


ca 1,5kg

Ovan bron

40cm

15:10

-


Rapala(Å)(N)

Peter Nilsson

öring

hon

ca 1,5kg

Brudhoppet

53cm

15:45

-


Rapala(Å)

Fredrik Johansson

öring


ca 1,5kg

Brudhoppet

55cm

16:10

-


Rapala(Å)

Christer Hägg

öring

hon

-

Ekarna

ca 60cm

15:45

-


Fluga(Å)

Sven Haglund

öringBrudhoppet

53cm

07:30

17/2


Wobbler(Å)

Sven Haglund

öringBrudhoppet

63cm

08:00

-


Wobbler(Å)

Max Lösche

öring


1,5kg

Maden


10:00

-


Wobbler(Å)

Casper Karlsson

öring


2,3kg

Maden

62cm

11:00

-


X-rap

Tobias Lindeborg

öring


2,2kg

Maden

63cm

10:00

-


Wobbler(Å)

Tobias Lindeborg

öring


1,580

Maden

57cm

11:00

-


Wobbler(Å)

Ola Sennefjord

öring

hon

ca2,5kg

Reningsverket

65cm

15:45

-


Gruff(Å)

Henrik Flink

öring


2,6kg

Brudhoppet

67cm

16:00

-


Toby

Gustaf Hammarström

öring

hon

1,75

Brudhoppet

53cm

11:30

-


Rapala(Å)

Fredrik Johansson

öring


ca 1kg

Brudhoppet

45cm

09:30

18/2


Rapala

Fredrik Johansson

öring

han

4,4kg

Brudhoppet

79cm

10:20

-


Rapala

Rickard Hallberg

öring

hon

ca 1kg

Ekarna

40cm

09:00

19/2


Toby(Å)

Ali

öring

hon

ca 1kg

Brudhoppet

53cm

8:30

-


Rapala(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

hon

ca 1,5kg

Ekarna

55cm

12:00

-Patrik Aronsson

öring

han

ca 2kg

Ovan maden


14:45

-


Rapala(Å)

Patrik Aronsson

öring

hon

ca 1kg

Brudhoppet


15:20

-


Rapala(Å)

Max Lösche

öring

hon

1,4kg

Maden


11:00

20/2


Wobbler(Å)

Patrik Aronsson

öring

hon

2,8kg

Nedströms brudhoppet

69cm

15:30

-


Rapala

Sven Haglund

öring

hon


Nedan stenbron

62cm

13:45

21/2


Rapala(Å)

Henrik Olsson

öring

hon

ca 1kg

Brudhoppet


07:00

22/2


Toby

Alvar Evaldson

öring

hon

ca 1,5kg

Nedan bron

52cm

09:30

-


Rapala(Å,N,F)

Michael Carlsson

öring

han


Ovan kyrkan

70cm

14:00

-


Rapala(Å)

Jakob Lohm

öring

hon

ca 4kg

Trädgården

77cm

14:30

-


Fluga(Å)

Jerry Johansson

öring

hon

1,5kg

Nedan bron

45cm

15:15

-


Toby(Å)

Jim Carlsson

öring

han

4,28kg

Kölby


15:00

-


Toby(Å)

Peter Karlsson

öring

hon


Ekarna

ca 50cm

11:30

-


Fluga)Å)

Peter Holgersson

öring

hon

2,7kg

Brudhoppet

63cm

08:10

23/2


Rapala

Bobbo

öring

hon

2,640

Trädgården

62cm

10:30

-


Rapala(N)

Anthony Molin

öring

hon

ca 2,5kg

Ovan bron

62cm

10:30

-


Fluga(Å)

Jan Rundberg

öring

han

ca 1,5kg

Ekarna

55cm

11:15

-


Fluga(Å)

Jan Rundberg

öring

han

ca 1kg

Ekarna

50cm

11:45

-


Fluga(Å)

Peter Karlsson

öring

hon


Nedan kyrkan

67cm

13:15

-


Spinn

Max Lösche

öring


2,750

Ovan bron

66cm

13.45

24/2


Wobbler

Lennart Gunnarsson

öring

hon

1,5kg

Ovan fallet

54cm

10:30

-


Wobbler(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

hon

2kg

Spakenör

59cm

12:00

-


Wobbler(Å)

Mikael Nilsson

öring

hon


Källängen

50cm

14:40

-


Fluga(Å)

Ernad Alic

öringNedan bron

48cm

14:45

23/2


Drag(Å)

Jens Johansson

öring


2kg

Nedan bron


14:00

25/2


Rapala

Jens Johansson

öring


2kg

Nedan bron


15:00

-


Fluga

Sven Haglund

öringBingabron

53cm

17:00

27/2


Rapala(Å,N)

Sven Haglund

öring

han

2,95

Ovan ekarna

64cm

17:00

28/2


Rapala

Sven Wende

öring


0,5kg

Turbinrännan


14:00

-


Rapala(Å)

Sven Wende

öring


1kg

Ekarna


15:30

-


Rapala(Å)

Sven Wende

öring


1,5kg

Ekarna


16:00

-


Rapala(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

han

1,5

Ekarna

55cm

13:00

4/3


Rapala(Å)

Michael Carlsson

öring

hon

4,8kg

Ovan kyrkan

79cm

11:00

7/3


Rapala

Ernad Alic

öring


2,5kg

Nedan bron

60cm

13:00

-


Drag(Å)

Kenneth Persson

öring

hon

2,5kg

S-böjen

60cm

16:00

-


Spinn(Å)

Peter Nilsson

öring

hon

4,9kg

Spakenör

80cm

17:00

8/3Niklas Mörnerud

öring

han

3,5kg

Kyrkhålan

72cm

09:30

9/3


Skeddrag

Frank nilsson

öring

hon

3,7kg

Ovan bron

58cm

11:30

-


Wobbler

Mikael Nilsson

öring

han63cm

16:30

12/3


Fluga(Å)

Johan Almqvist

öring


2,9kg

Bingabron


13:00

23/3


Fluga

Stefan Wertwein

öring

han


Ekarna

53cm

11:00

7/4


Fluga

Mikael Nilsson

öring

hon


Nedan bron

65cm

19:00

-


Fluga(Å)

Peter Holgersson

öring

hon

3,5kg

Brudhoppet

65cm

07:20

-


Toby

Peter Holgersson

öring

hon

2kg

Ekarna

60cm

07:15

10/4


Rapala(Å)

Peter Holgersson

öring

han

3,8kg

Brudhoppet

70cm

08:21

11/4


Toby

Peter Holgersson

öring

hon

3kg

Brudhoppet

70cm

07:03

13/4


Toby(Å)

Peter Holgersson

öring

han

5kg

Brudhoppet

80cm

07:20

18/4


Toby(Å)

Bo Johansson

öring

han

2,970kg

Bron

66cm

14:50

12/4


Rapala

Peter Holgersson

öring

han

3,5kg

Ekarna

70cm

15:31

25/4


Toby(Å)

Henrik Flink

öring

hon

2,35kg

Brudhoppet

66cm

16:00

7/5


Toby(Å)

Erik Johansson

öring

hon

4,9kg

Granen

75cm


26/8


Fluga(Å)

Sven Wende

öring


1,5kg

Ekarna


11:00

31/8


Spinn(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

hon

1,5kg

Källängen

53cm

18:00

10/9


Abu(Å)

Grazvis

öring


3,5kg

Ekarna12/9


Spinn