2014

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Klocka

Datum

Temp.

Redskap

Ola Sennefjord

öring

-

ca 1kg

Turbinrännan

40cm

06:35

15/2

 

Toby(Å)

Rickard Hallberg

öring

hon

2,5 kg

Ovan fallet

65cm

07:30

-

 

Rapala

Peter Karlsson

öring

hon

 

Källängen

ca 40cm

08:00

-

 

Fluga(Å)

Peter Karlsson

öring

han

 

Källängen

ca 50cm

08:15

-

 

Fluga(Å)

Ernad Alic

öring

han

ca 3kg

Ekarna

67cm

09:15

-

 

Toby(Å)

Ernad Alic

öring

hon

 

Ekarna

47cm

09:00

-

 

Toby(Å)

Sven Wende

öring

hon

ca 2kg

Maden

 

09:00

-

 

Rapala(Å)

Jim Carlsson

öring

hon

 

Nedan bron

ca 55cm

08:00

-

 

Rapala(Å)

Tommy Karlsson

öring

hon

 

Ekarna

60cm

 

-

 

Rapala(Å)

Ernad Alic

öring

hon

 

Ekaran

53cm

10:30

-

 

Toby(Å)

Micael Carlsson

bäcköring

 

 

Ekarna

40cm

09:15

-

 

Spinnfluga(Å)

Micael Carlsson

öring

hon

 

Ekarna

50cm

09:45

-

 

Spinnfluga(Å)

Micael Carlsson

öring

han

 

Alarna

63cm

10:15

-

 

Spinnfluga

Peter Nilsson

öring

hon

ca 2,3kg

Brudhoppet

62cm

07:45

-

 

Rapala

Peter Nilsson

öring

hon

 

Kraftverket

53cm

08:30

-

 

Rapala(Å)

Peter Nilsson

öring

hon

 

S-böjen

58cm

09:20

-

 

Rapala(Å)

Peter Nilsson

öring

hon

 

Källängen

50cm

10:00

-

 

Rapala(Å)

Bobbo Johansson

öring

hon

ca 1,5kg

Alarna

 

10:30

-

 

Rapala(Å)

Pierre S

öring

hon

 

Alarna

 

10:45

-

 

Rapala(Å)

Tommy Karlsson

öring

han

 

Nedan bron

50cm

 

-

 

Rapala(Å)

Dan Söderström

öring

hon

1kg

Ovan brudhoppet

48cm

10:30

-

 

Rapala(Å)

Tobias Lindeborg

öring

 

2,89kg

 

66cm

10:50

-

 

Rapala

Robin Lundin

öring

 

 

Ovan bron

22cm

12:00

-

 

Rapala(Å)

Henrik Flink

gädda

 

ca 6kg

Nedan bron

 

10:30

-

 

Toby(Å)

Tommy Karlsson

öring

han

ca 4kg

Ovan bron

ca 70cm

13:00

-

 

Rapala(Å)

Sven Wende

öring

hon

ca 1,5kg

Nedan Bron

 

11:30

-

 

Rapala(Å)

Jonathan S

öring

hon

ca 4kg

Trädgården

 

12:15

-

 

Rapala(Å)

Henrik Flink

öring

 

 

Ekarna

45cm

15:00

-

 

Rapala(Å)

Christer Hägg

öring

 

 

Källängen

50cm

09:30

-

 

Fluga(Å)

Ernad Alic

öring

 

 

ekarna

40cm

09:00

16/2

 

 

Stefan Johansson

öring

 

 

 

55cm

09:00

-

 

Spinn(Å)

Patrik Aronsson

öring

 

ca 1,8kg

Maden

61cm

09:25

-

 

Rapala

Patrik Aronsson

öring

 

ca 1,8kg

Maden

 

09:35

-

 

Rapala(Å)

Peter West

öring

 

2,2kg

Pumphuset

62cm

08:35

-

 

Spinn(Å)

Bobbo

öring

 

ca 1kg

Alarna

 

09:00

-

 

Spinn(Å)

Bobbo

öring

 

ca 1kg

Alarna

 

09:40

-

 

Spinn(Å)

Bobbo

öring

 

3,240kg

Brudhoppet

67cm

09:30

-

 

Spinn

Ernad Alic

öring

 

4kg

Ovan bron

79cm

 

-

 

Toby

Jerry Johansson

öring

han

5kg

Ovan bron

70cm

10:50

-

 

Toby(Å)

Sven Wende

öring

hon

2kg

Ekarna

 

09:30

-

 

Rapala(Å)

Bobbo

regnbåge

 

3,660

Pumphuset

71cm

10:00

-

 

Rapala

Dan Söderström

öring

hon

ca 2kg

Maden

62cm

12:00

-

 

Trumf(Å)

Dan Söderström

öring

hon

ca 2kg

Nedan Brudhopet

59cm

13:15

-

 

Toby(Å)

Tobias Lindeborg

öring

 

1,650kg

Övre maden

57cm

12:00

-

 

Wobbler(Å)

Tobias Lindeborg

öring

 

1,610kg

Övre maden

56cm

12:30

-

 

Wobbler(Å)

Nicklas Öckling

öring

 

ca 1,5kg

Ovan bron

40cm

15:10

-

 

Rapala(Å)(N)

Peter Nilsson

öring

hon

ca 1,5kg

Brudhoppet

53cm

15:45

-

 

Rapala(Å)

Fredrik Johansson

öring

 

ca 1,5kg

Brudhoppet

55cm

16:10

-

 

Rapala(Å)

Christer Hägg

öring

hon

-

Ekarna

ca 60cm

15:45

-

 

Fluga(Å)

Sven Haglund

öring

 

 

Brudhoppet

53cm

07:30

17/2

 

Wobbler(Å)

Sven Haglund

öring

 

 

Brudhoppet

63cm

08:00

-

 

Wobbler(Å)

Max Lösche

öring

 

1,5kg

Maden

 

10:00

-

 

Wobbler(Å)

Casper Karlsson

öring

 

2,3kg

Maden

62cm

11:00

-

 

X-rap

Tobias Lindeborg

öring

 

2,2kg

Maden

63cm

10:00

-

 

Wobbler(Å)

Tobias Lindeborg

öring

 

1,580

Maden

57cm

11:00

-

 

Wobbler(Å)

Ola Sennefjord

öring

hon

ca2,5kg

Reningsverket

65cm

15:45

-

 

Gruff(Å)

Henrik Flink

öring

 

2,6kg

Brudhoppet

67cm

16:00

-

 

Toby

Gustaf Hammarström

öring

hon

1,75

Brudhoppet

53cm

11:30

-

 

Rapala(Å)

Fredrik Johansson

öring

 

ca 1kg

Brudhoppet

45cm

09:30

18/2

 

Rapala

Fredrik Johansson

öring

han

4,4kg

Brudhoppet

79cm

10:20

-

 

Rapala

Rickard Hallberg

öring

hon

ca 1kg

Ekarna

40cm

09:00

19/2

 

Toby(Å)

Ali

öring

hon

ca 1kg

Brudhoppet

53cm

8:30

-

 

Rapala(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

hon

ca 1,5kg

Ekarna

55cm

12:00

-

 

 

Patrik Aronsson

öring

han

ca 2kg

Ovan maden

 

14:45

-

 

Rapala(Å)

Patrik Aronsson

öring

hon

ca 1kg

Brudhoppet

 

15:20

-

 

Rapala(Å)

Max Lösche

öring

hon

1,4kg

Maden

 

11:00

20/2

 

Wobbler(Å)

Patrik Aronsson

öring

hon

2,8kg

Nedströms brudhoppet

69cm

15:30

-

 

Rapala

Sven Haglund

öring

hon

 

Nedan stenbron

62cm

13:45

21/2

 

Rapala(Å)

Henrik Olsson

öring

hon

ca 1kg

Brudhoppet

 

07:00

22/2

 

Toby

Alvar Evaldson

öring

hon

ca 1,5kg

Nedan bron

52cm

09:30

-

 

Rapala(Å,N,F)

Michael Carlsson

öring

han

 

Ovan kyrkan

70cm

14:00

-

 

Rapala(Å)

Jakob Lohm

öring

hon

ca 4kg

Trädgården

77cm

14:30

-

 

Fluga(Å)

Jerry Johansson

öring

hon

1,5kg

Nedan bron

45cm

15:15

-

 

Toby(Å)

Jim Carlsson

öring

han

4,28kg

Kölby

 

15:00

-

 

Toby(Å)

Peter Karlsson

öring

hon

 

Ekarna

ca 50cm

11:30

-

 

Fluga)Å)

Peter Holgersson

öring

hon

2,7kg

Brudhoppet

63cm

08:10

23/2

 

Rapala

Bobbo

öring

hon

2,640

Trädgården

62cm

10:30

-

 

Rapala(N)

Anthony Molin

öring

hon

ca 2,5kg

Ovan bron

62cm

10:30

-

 

Fluga(Å)

Jan Rundberg

öring

han

ca 1,5kg

Ekarna

55cm

11:15

-

 

Fluga(Å)

Jan Rundberg

öring

han

ca 1kg

Ekarna

50cm

11:45

-

 

Fluga(Å)

Peter Karlsson

öring

hon

 

Nedan kyrkan

67cm

13:15

-

 

Spinn

Max Lösche

öring

 

2,750

Ovan bron

66cm

13.45

24/2

 

Wobbler

Lennart Gunnarsson

öring

hon

1,5kg

Ovan fallet

54cm

10:30

-

 

Wobbler(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

hon

2kg

Spakenör

59cm

12:00

-

 

Wobbler(Å)

Mikael Nilsson

öring

hon

 

Källängen

50cm

14:40

-

 

Fluga(Å)

Ernad Alic

öring

 

 

Nedan bron

48cm

14:45

23/2

 

Drag(Å)

Jens Johansson

öring

 

2kg

Nedan bron

 

14:00

25/2

 

Rapala

Jens Johansson

öring

 

2kg

Nedan bron

 

15:00

-

 

Fluga

Sven Haglund

öring

 

 

Bingabron

53cm

17:00

27/2

 

Rapala(Å,N)

Sven Haglund

öring

han

2,95

Ovan ekarna

64cm

17:00

28/2

 

Rapala

Sven Wende

öring

 

0,5kg

Turbinrännan

 

14:00

-

 

Rapala(Å)

Sven Wende

öring

 

1kg

Ekarna

 

15:30

-

 

Rapala(Å)

Sven Wende

öring

 

1,5kg

Ekarna

 

16:00

-

 

Rapala(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

han

1,5

Ekarna

55cm

13:00

4/3

 

Rapala(Å)

Michael Carlsson

öring

hon

4,8kg

Ovan kyrkan

79cm

11:00

7/3

 

Rapala

Ernad Alic

öring

 

2,5kg

Nedan bron

60cm

13:00

-

 

Drag(Å)

Kenneth Persson

öring

hon

2,5kg

S-böjen

60cm

16:00

-

 

Spinn(Å)

Peter Nilsson

öring

hon

4,9kg

Spakenör

80cm

17:00

8/3

 

 

Niklas Mörnerud

öring

han

3,5kg

Kyrkhålan

72cm

09:30

9/3

 

Skeddrag

Frank nilsson

öring

hon

3,7kg

Ovan bron

58cm

11:30

-

 

Wobbler

Mikael Nilsson

öring

han

 

 

63cm

16:30

12/3

 

Fluga(Å)

Johan Almqvist

öring

 

2,9kg

Bingabron

 

13:00

23/3

 

Fluga

Stefan Wertwein

öring

han

 

Ekarna

53cm

11:00

7/4

 

Fluga

Mikael Nilsson

öring

hon

 

Nedan bron

65cm

19:00

-

 

Fluga(Å)

Peter Holgersson

öring

hon

3,5kg

Brudhoppet

65cm

07:20

-

 

Toby

Peter Holgersson

öring

hon

2kg

Ekarna

60cm

07:15

10/4

 

Rapala(Å)

Peter Holgersson

öring

han

3,8kg

Brudhoppet

70cm

08:21

11/4

 

Toby

Peter Holgersson

öring

hon

3kg

Brudhoppet

70cm

07:03

13/4

 

Toby(Å)

Peter Holgersson

öring

han

5kg

Brudhoppet

80cm

07:20

18/4

 

Toby(Å)

Bo Johansson

öring

han

2,970kg

Bron

66cm

14:50

12/4

 

Rapala

Peter Holgersson

öring

han

3,5kg

Ekarna

70cm

15:31

25/4

 

Toby(Å)

Henrik Flink

öring

hon

2,35kg

Brudhoppet

66cm

16:00

7/5

 

Toby(Å)

Erik Johansson

öring

hon

4,9kg

Granen

75cm

 

26/8

 

Fluga(Å)

Sven Wende

öring

 

1,5kg

Ekarna

 

11:00

31/8

 

Spinn(Å)

Lennart Gunnarsson

öring

hon

1,5kg

Källängen

53cm

18:00

10/9

 

Abu(Å)

Grazvis

öring

 

3,5kg

Ekarna

 

 

12/9

 

Spinn

(Å) = återsatt

(N) = nystigen

(F) = fettfeneklippt

Hossmo Fiskevårdsområdesförening

Copyright © All Rights Reserved